Client satisfaction.jpg

Privacy Statement

Klik hier om het volledige Privacy Statement te downloaden

NIBC (NIBC of wij) waardeert en respecteert de privacy van haar klanten en zakelijke partners. Wij streven ernaar de privacy en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die NIBC verwerkt in verband met de diensten die wij aan onze klanten leveren, te beschermen. NIBC zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken. U leest meer hierover in ons Privacy Statement dat u op deze pagina kunt downloaden.

NIBC Bank N.V. is eindverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, medewerkers, sollicitanten, contactpersonen van leveranciers of andere door NIBC ingeschakelde derde partijen, door NIBC Bank N.V., haar bijkantoren en alle Nederlandse entiteiten (nummers 2 tot en met 10 genoemd in paragraaf 4.1 van ons Privacy Statement), met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens op haar/hun respectievelijke websites.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie naar een functie bij NIBC verwijzen wij u naar ons Privacy Statement voor Sollicitanten.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie is NIBC Bank N.V..

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten staan beschreven in ons Privacy Statement. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of een vraag, opmerking of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO). De algemene contactgegevens treft u hieronder aan. Meer informatie is te vinden in paragraaf 4.2 van ons Privacy Statement.

Contact

E-mail:

dpo@nibc.com

Telefoon: 

(+31) (0)70 342 5623

Post:

NIBC
T.a.v. de Data Protection Officer
Adres van de relevante NIBC-entiteit (zie paragraaf 4.1. van ons Privacy Statement)